Повідомлення від Президії XXVIII Крайового З’їзду СУМ в Америці

0
297

Повідомлення від Президії XXVIII Крайового З’їзду СУМ в Америці – 10.23.2017 (PDF)

Дорогі Подруги і Друзі!

Завершився перший етап XXVIII Крайового З’їзду СУМ в Америці. Делеґати заслухали
звіти уступаючої Крайової Управи та обговорили сучасний стан і перспективи розвитку
організації.

Протягом останніх двох місяців перед З’їздом працювала Номінаційна Комісія над підбором
голови, який погодився бути головою, та членів до керівних органів. Однак цей кандидат з
поважних-особистих причин, кілька днів перед відбуттям З’їзду, повідомив, що не може
прийняти пост голови.

Номінаційна Комісія, помимо наполегливої праці, не змогла в такому короткому часі
піднайти кандидата на пост голови.

Тому Номінаційна Комісія запропонувала делеґатам З’їзду наступну резолюцію, яка
більшістю голосів була прийнята:

1. Продовжити каденцію уступаючих керівних органів СУМ в Америці на термін не довше
як до 31-го грудня 2017р. На це погодилися члени керівних органів на засіданні яке
відбулося 10/21/2017 (за вийнятком голови КУ д. Юрія Микитина).

2. З огляду на це, головою КУ на цей термін стає 1-ий заступник голови КУ, подруга Леся
Гаргай.

3. Номінаційна Комісія членами якої є – Леся Гаргай, Марійка Краснянська, Надя Длябога,
Мирон Васюнець і Юрій Прятка, пропонує доповнити її склад наступними особами:

1. д. Андрій Горбачевський
2. под. Оля Фіґоль
Контактуватись з Номінаційною Комісею можна на емайл: [email protected]

4. Номінаційна Комісія зобов’язується в найскорішому часі (але не пізніше як 31-го грудня
2017) здати звіт, включно із повним списком пропонованих кандидатів на голову та членів
керівних органів СУМ.

5. Президія Крайового З’їзду повідомить всіх учасників 28-го Крайового З’їзду про
пропозицію Номінаційної Комісії, і проведе голосування у письмовій формі. Право голосу
матимуть тільки уповноважені учасники 28-го Крайового З’їзду, згідно із звітом Мандатно-
Верифікаційної Комісії.

Обравши нові керівні Органи СУМ в Америці – Президія З’їзду підготує Комунікат про
завершення 28-го Крайового З”їзду СУМ.

Честь України – Готов Боронити!