Про СУМ

Мета

Виховувати молодь на засадах виховних ідеалів "Бог і Україна" та працювати над формуванням християнського і національного світогляду одиниць. Плекати ідейну єдність українців у цілому світі, готових працювати для добра українського народу і змагати до скріплення його державності.

Програма

СУМ пропонує багатогранні програми, включаючи щотижневі зустрічі, заняття спортом, співу, декоративно-прикладне мистецтво, екскурсії, спеціальні групи інтересів, різноманітні культурні заходи та літні та зимові табори.

Гасло

“Бог і Україна” - Базуючись на цих найвищих ідеалах, СУМ виховує членство на принципах християнської етики і гордості за українську національну спадщину. Наголос ставиться на важливості ролі особи як громадянина держави і як члена української спільноти.