До роботи покликано новий склад КВР

0
342

Крайова Управа прийняла рішення про формування персонального складу Крайової Виховної Ради нової каденції.

За поданням голови КВР Анни Степанової до складу Ради увійшли Юлія Євтушок (Київ) та Лідія Іляш (Калуш).

Нагадаємо, що до компетенція цього колегіального органу входить координування роботи Виховних Рад при місцевих Управах, планування виховної діяльності СУМ в Україні, здійснення контролю за всіма виданнями виховного змісту, які випускаються організаціями СУМ в Україні.

Також КВР може здійснювати надання І ступеня Виховника та І і ІІ ступенів Впорядника претендентам, які склали відповідні іспити.

До складу КВР входять Голова КВР та виховники, затверджені КУ за поданням Голови КВР.