Виховна Рада

Склад Крайової Виховної Ради СУМ в Україні

  • Голова КРВ – подр. Мар’яна Марець

Члени КВР:

 

Згідно положень Статуту СУМ в Україні до складу КВР входять Голова КВР та виховники, затверджені КУ за поданням Голови КВР.

 

Компетенція КВР:

  1. Координування роботи Виховних Рад при Обласних Управах;
  2. Планування виховної діяльності СУМ в Україні;
  3. Здійснення контролю за всіма виданнями виховного змісту, які випускаються організаціями СУМ в Україні;
  4. Надання І ступеня Виховника та І і ІІ ступенів Впорядника претендентам, які склали відповідні іспити.