Наше місце в сонячній країні – втримання нашої культури в країні багатокультурности…

0
592

CYM_Emblema-(150x150)-72dpi

Під таким заголовком, Крайова Референтура Дружинників СУМу Австралії (референтуру очолує Др. Андрій Суховерський), з нагоди 75-ої річниці Проголошення Відновлення Української Державности Актом 30го червня 1941, провела інауграційну конференцію ім. Василя Сенька Лідерства й Виховання для Дружинниників.

Дружинники Спілки Української Молоді засадничо являються мотором та серцем Спілки.  В своїй понад 90 річної історії з часу заснування як студентської націоналістичної установи в Києві та в Харкові, а зокрема з часу їй відновлення речниками ОУН(б) в Німеччині у 1946-ому році, коли в ряди СУМ вступили десятки тисячі молоді – це українська молодь висилена на примусових робіт загарбниками тодішної фашистської Німеччини і/або втікачів з певної млини смерти наступаючого червоно-комунного війська котрі служили московській імперії.

І таким чином до Німеччини попало чимало свідомої української молоді котрим було конечно потрібно гуртуватися, щоб продовжувати боротьбу за визнання та визволення українського народу.

Для них відновлення Спілку Української Молоді надало таку можливість.  В дуже скорому часі, СУМ розкотився майже по всіх країнах Європи та й поза неї до Канади, США, Південної Америки, і до Австралії створюючи потужну організацію, яка стало ключевою частиною зорганізованого українського суспільства на згаданих теренах.

А головні організатори цих клітин були дружинники – молодь віком від 18 років до середньо 30их.  Вони творили осередки та включалися в розвитку програм, багато з котрого залишилося актуальним по сьогоднішний день.

Sunny_country_1

{Учасники конференції Лідерства і Виховання між ними також – дост. Галина Юсипюк – Першик Секретар Посольства України в Австралії, дост. Микола Джиджора – Консул України, д. Петро Дума – голова Світової Управи СУМ, д. Адамн Яртим – гол. КУ СУМ Австралії…}

І так в далекі Австралії в днях 27го до 29 травня 2016, з нагоди 75ої річниці проголошення Відновлення Української Державности Актом 30го червня 1941, знова зібралися дружинники з осередків Сідней, Мельборн, Джілонґ та Перт, щоб взяти участь на Інауграційні Конференції ім. Василя Сенька Лідерстава й Виховання та яка провадилася під кличем “Наше місце в соняшні країні – втримання нашої культури в країні багато культурнсти…”.

Між учаснками приємно було побачити окрім голови Крайової Управи СУМ Австралії, д. Адама Яртима, також голів осередків Мельборн (д. Микола Солочинський), Перт (д. Андрій Лозик), та Сідней (д. Юстин Сенько).

Саму програму презентували Крайовий Референт Дружинників – д. Др. Андрій Суховерський (за чию референтурою провадилася програма конференції), друзі Ярослав Дума, Юстин Сенько, Др. Степан Дума, Петро Кобрин (старший), та подруги Одарка Брецко й Катерина Кобрин.  З приємністю були особисто представлені виклади голови Світової Управи СУМ – д. Петро Дума, та гість Посольства України в Австралії – дост. Галина Юсипюк – Перший Секретар Посольства.

Sunny_country_2

{Викладає голова СУ СУМ – д. Петро Дума}

Програма конференції побудована над тематикою навкола лідерських й виховницьких стремлінь дружинників СУМу Австралії. Це, щоб дружинники пізнали своє місце та місце своєї Спілки на терені прожиття а, тим більше для того, щоб втримати український дух, свою традицію, культуру та саме багатство цих рис, перевезено з рідної батьківщини їхними бабусями й дідусями в країну свого нового поселення.  Їхні предки творили нове українське життя далеко від рідної України і тепер для них залишається обов’язком незабути свою минувшину, зокрема гідно обстоювати проти відвічного московського ворога, який хотів тоді й надалі має намір знищити слід українського народу.

СУМ для них був один із таких чинників у суспільно-громадському житті котре став промотором дальшого забезпечення нашої історії, культури та правду українського народу.  СУМ був і є, одна із головних організацій яка втримала й забезпечела вже третє й навіть четверте покоління т.зв. “австралійців українського походження”.

Теми такі як “СУМ – це чинник змін…”, виголошено головою Світової Управи СУМ надало певний повштовг до конференції.  Наступна сесія  надала нагоду учасникам ближче пізнатися та яку провадив д. Петро Кобрин стало попередником готовістю учасникам свобідно дискутувати майже на усіх слідуючих сесіях.  Така жвава дискусія лунала на сесії “Візія одної громади/Важливість нашої праці в суспільно громадському секторі”, яку представив сеньйор нашої Спілки д. Ярослав Дума.  Сама сесія мотивувала учасників до того, що для них важним шляхом праці на суспільно-громадські ниві це те, що СУМ активно і обширно включається на всіх нивах громадського, церковного та політичного життя української Австралії.

Sunny_country_3

{викладає д. Др. Андрій Суховерський}

Друг Др. Андрій Суховерський в двох сесіях представив історію українського народу під заголовком “Наші початки по сьогоднішного дня – запал пристрасности”.  Було корисно почути пояснення та погляди про те, чому Україна переходили певні важкі історичні момемнти та чому сьогодня Україна, вже як самостійна державва і нація знаходиться у свойому сучсному положені.

Сесію про причин широко-масштабної Сумівської виховної програми представила довго-літна виховниця та директорка української суботної школи, под. Одарка Брецко.  Вона пояснила, що це надає можливстю юнацтві ближче обізнатися з красою своєї батьківщини а від так, коли вступляючи в ряди дружинників, таким чином Вони вже можуть вибрати собі дорогу яке їм більше причетна до дальшого самовиховання в одній із 5-ох дружин СУМу.

Колишний Світовий Референт Дружинників, д. Др. Степан Дума, пригадав учасникам, що сама організація СУМ – це вияв осіб у їхньому теперішному віці – мов би їхні ровесники.  Це були дружинники котрі після 2ої світової війни відновили і розбудували СУМ.  Отже дальша праця, дальші потреби у її розвиток та втримання самої релевантности мусить на себе взяти відповідальність сьогоднішій дружинники.  Це надало чимало ідей для дальшого обговорення в часі майстерні (учасників поділено на 4 групи) – де кожна група представила свої думки для праці й діяльності дружинників по осередковому, крайовому, та світовому нивах.

Як вже було згадано, великою приємністею учасникам конференції було вислухати Першого Секретаря Посольства України в Австралії – дост. Галину Юсипюк.  Перший Секретар передала палкий привіт від Поосльства а від так обширно пояснила ситуацію в Україні на сьогоднішний час, зокрема тепло вітаючи також вихід в останних днях з московського тюремного закладу Надію Савченко.  Пані Галина подала інформацію про працю посольства в Австралії – зокреам старання спільно з українською громадою на даному терені впливати на австралійських державних чинників про важливість мати позитивні між-державні відносини.  Йшла мова про можливості в торгівлі, також заклик про те, щоб молодь українського походження – (самі дружинники та молоді лідери) –  цікавилася Україною та допомагали в її розвиток там де таки можна позитивно чогось зробити.

Другий день конференції завершено панелею, до якої включилися о. Симон Цькуй (парафія Св. Андрія) та друзі Ярослав Дума, Микола Солочинський, і Петро Дума.  Вони подали свої думки та обговорили тему “Важливість Одного Фронту” у відносинах по українську справу з положення різних установ.

Sunny_country_4

{Учасники конференції беруть участь на Св. Літургії в церкві Св. Андрія}

На початок третього дня конференції (неділя) усі учасники взялу участь на Св. Літургії в УКЦеркві (Св. Андрія), в часі якої парох Сумівець о. Симон Цькуй привітав дружинників та висловив слова признання й подяку за пророблену працю молодді в рядах СУМу на ниві церковних та громадських полях.

Конференційні сесії почалися з продовженням “Історичної теми” Др. Суховерського, а відтак д. Я. Дума коротко пояснив початки відновлення СУМу (1946го року) до якої причетні булу члени ОУН(б) для того, щоб включити молодь розкинена по таборах ДП в Німеччині в працю для добра українського народу.

Sunny_country_5

{под. Катерина в часі сесії про професійне наставлення до праці в рядах СУМу}

Друг Петро Кобрин та под. Катерина Кобрин опрацювали майстерню з дружинниками про потреби вияву професійности в праці в рядах СУМу і, як це є можливо користуватися своїм професійним знанням, своїми талантами на користь в СУМі та в громаді й зокрема для України.

Sunny_country_6

{Друг Петро Кобрин викладає пісчас конференції}

Дальше, д. Юстин Сенько перепровадив жваву дискусійну сесію про дальший розвиток СУМу і як це здійснити, щоби СУМ залишився надалі релевантною організацією на наступних 6–7 декад без того, щоб негативно наторкнути їй реверантність…  Позитивно було відмітити готовість дружинників включатися до дальшої праці на загальне добро СУМу та суспільство.

Sunny_country_7

Третий день закінчився з представленням світлин д. Я. Думи про свій нещодавний побут в Україні як волантером для г.о. “Захист Патріотів”, та про свою поїздку на схід України з гуманітарною допомого з організаціями “Вільні Люди” та “Доброчинець”.  Він закликав усіх дружинників допомагати Україні і по можливості включатися до таких волантерських груп.

Голова КУ СУМ д. Адам Яртим, та голова Виховної Ради СУМ Австралії – д. Петро Дума закрили конференцію висловлюючи подяку учасникам, викладачаm, господарям (осередок Сідней), кухонні ообслузі під проводм п-і Лілії Матіюк та родичам (Батьківському Комітету) Братської Школи ім. Св. Андрея.

Sunny_country_8

{д. Ярослав Дума розповідає про побут в Україні як волантером…}

Sunny_country_9

{под. Одарка Брецко пояснює ціль виховної праці в СУМі}

Sunny_country_10

{Панель обговорює справу “Одного Фронту…”}

Sunny_country_11

{Др. Степан Дума провадить сесію про конечність праці дружинників в дальший розвиток СУМу}

Sunny_country_12

{Перший Секретар Посольства України в Австралії – дост. Галина Юсипюк розповідаю про працю Посольства та про можливість уикраїнської молоді включатися в дальшу розбудову України…}

Sunny_country_13

{Одна група опрацьовує свої тези в часі майстерні}

Sunny_country_14

{Звітування групи після майстерної роботи про те, яку далі матиме релевантність наша Спілка та наше суспільство на слідуючих 6 – 7 декад…}