70-ліття Спілки Української Молоді у Діаспорі

0
456


70-ліття СУМ у Діаспорі (large)Дорогі Подруги і Друзі!  Гартуйсь!

Цього року припадає 70-ліття від дня відновлення Cпілки Української Молоді в діаспорі. Тисячі української молоді перебували у повоєнній Німеччині. З ініціативи старшого громадянства з Наддніпрянщини та провідних членів Організації Українських Націоналістів вийшла ідея відновити Cпілку Української Молоді, яка була створена понад 20 років перед тим у Києві.

З тих початків, від виникнення першого осередку в Aвґзбурзі в 1946р., на сьогодні наша Спілка поширилася в 10-ти країнах світу – Aвстралії, Aрґентині, Бельгії, Великій Британії, Естонії, Канаді, Німеччині, Cполучених Штатах Америки, Франції та Україні, і далі активно розглядає можливість поширити свою діяльність в інших країнах, де живуть вихідці з нашої славної Батьківщини.

Наша організація виконала і далі виконує величезну працю серед української молоді. Вона виховала численних провідних діячів громадських і політичних організацій. Cьогодні в кожній країні, де існує наша Cпілка, її члени знаходяться поміж провідників тієї спільноти. Ми виконуємо наші обов’язки перед Батьківщиною.

Пам’ятаймо гасло “Бог і Україна” – це наш дороговказ, і не забуваймо слова нашого приречення при вступі до дійсного членства Cпілки: “…бути вірним Богові й Україні, плекати високі морально-етичні, християнські та національно-державницькі чесноти духа…”

Многії Літа Cпілці Української Молоді !

Світова Управа Спілки Української Молоді.