Хто, коли й чому відновив СУМ в еміграції

Гутірка про заснування СУМ в Діаспорі зі Святославом Липовецьким

Гутірка про заснування СУМ в Діаспорі 25-го квітня 1946р.

Святослав Липовецький

Гартуйсь!

Як Ви всі знаєте цьогоріч ми відзначаємо 75 річницю відновлення Спілки Української Молоді і з цієї нагоди хочемо Вас більше познайомити з нашою історією.

Тож щиро запрошуємо Вас на гутірку про заснування СУМ в Діаспорі: хто, коли, як і для чого організував Спілку в еміграції.

Лектор: Святослав Липовецький - історик, публіцист, Організаційний референт Світової Управи СУМ.

Запрошуємо Вас до розмови 11 квітня о 16:00 за Києвом (час гутірки в інших країнах Ви можете поглянути на зображенні).

Презентація/павер-пойнт

Презентація, котрою користувався друг Святослав підчас гутірки.

Пов’язана стаття:

Коротка стаття про події 25 квітня 1946 року:
СУМ в еміграції: як, коли і з чого розпочалася наша історія

Дати з відновлення СУМу в еміграції

Святослав Липовецький

Для розуміння різних дат, які стосуються відновлення СУМу в еміграції в 1946 р., то подаю головні з них, а також документи, які їх підтверджують спростовують.

Подаю за схемою:

  1. Факт
  2. Підтвердження факту
  3. Спростування або заперечення факту

1. Першою датою відновлення СУМу маємо 25 квітня 1946, Мюнхен.

1.1. Факт

Перше засідання щодо створення СУМу в еміграції відбулося 25 квітня 1946 року в Мюнхені на Дахауерштрассе, 9, де також створено організаційне бюро з поділом обов’язків.

1.2. Підтвердження факту

маємо таких 3:
1.2.1. Підтвердження 1: спогади першого голови СУМу в еміграції Михайла Сердюка

1.2.2. Підтвердження 2: офіційна листівка 1948 року, де чітко написано: "25.IV.1946-25.IV.1948: 2-річчя Спілки Української Молоді"

1.2.3. Підтвердження 3: газета «СУМІВЕЦЬ», яку видано як спецвипуск до ІІ Конгресу (24-25 квітня 1948) і в якій чітко значиться: ЄДата ІІ Конгресу збігається з датою дворіччя відновлення на еміграції Спілки Української Молоді" (у файлі я підкреслив те речення).

1.3. Хто заперечує?

Ніхто. У жодних спогадах, чи документах ніхто не заперечував, що 25 квітня відбулося засідання по відновленню СУМу і створено організаційне бюро.

2. Другою чіткою датою в історії маємо офіційне засідання з представником тогочасного українського представництва - ЦПУЕН, яке відбулося 6 липня 1946р.

2.1. Факт

Дане засідання фактично є офіційною легалізацією СУМу – його визнано Центральним Представництвом Українських Емігрантів у Німеччині, а також там заново обрано Голову – знову Михайла Сердюка, а 8 липня між членами оргбюро поділено обов’язки.

2.2. Підтвердження факту

Про це засідання згадують різні його учасники, а в джерелах СУМу вперше опубліковано в книзі «СУМ на Чужині» (подано нижче) і потім згадано у всіх наступних наших виданнях:

2.3. Хто заперечує?

Ніхто, але це є дата формальної «реєстрації» СУМу, до того ж – у цьому джерелі згадано, що на засіданні були присутні «представники існуючих тоді осередків СУМу». Інше джерело вказує, що СУМ в Авгсбурзі засновано 10 червня. Отже, 6 липня є дата реєстрації, але не дата заснування – бо сумівська діяльність уже відбувалася. Тому про цей день ми можемо згадувати, але не можемо від нього вести відліку. Наприклад – 20 серпня 1949 було створено організаційне бюро (Крайову Управу) СУМу в Америці, а 3 квітня 1950-го отримано офіційний дозвіл (чартер) від американської влади. Але ніхто не пропонує відзначати день створення СУМ в Америці 1950 роком, а лише з 1949-го, відтоді як почалася сумівська діяльність.

3. Дата створення першого осередку СУМ – в Авгсбургзі.

3.1. Факт

На жаль тут маємо 3 дати: 10 червня, 10 липня та 18 липня. Вище згаданій цитаті з книги «СУМ на Чужині» наголошено, що перший осередок засновано 10 червня 1946 року.

3.2. Підтвердження факту

Окрім «СУМ на Чужині» таку ж дату подає Авангард №1 за 1946 рік. Можливо саме його брали за джерело автори книги:

3.3. Хто заперечує?

Заперечують присутні і згадані в тих подіях особи: Дмитро Штогрин, який у відео-інтерв’ю звернув увагу на те, що в СУМ Авгсбургзі засновано у липні, а не в червні, і Михайло Сердюк, який у спогадах так пояснює помилку «10 червня»:

Щодо дати 10 липня зараз не маємо жодних інших свідчень, окрім ось цієї згадки Сердюка.

4. Водночас є ще одна дата – 18 липня.

Підтвердження

Дата заснування осередку в Авгсбургзі 18 липня 1946 року згадана у двох друкованих документах. Один із них – постанова ЦК СУМ від 17 січня 1950 року, в якій йдеться, що «Як офіційну дату відновлення діяльності Спілки Української Молоді на чужині слід уважати дату основання першого сумівського Осередку в Авґсбурзі – 18 липня 1946 року». Оскільки ця постанова була прийнята менш ніж через 4 роки як було відновлено Спілку, то не має підстав їй не довіряти. Інший документ, в якому фігурує дата 18 липня є інформаційна довідка про СУМ, яку теж складено на рубежі 1949/1950 років.

Висновок:

1. Датою відновлення СУМ в еміграції є 25 квітня 1946 року,

коли відбулося перше засідання та обрано організаційне бюро. Це підтверджують спогади І-го Голови, якого обрано керівником Оргбюро, потім кількаразово переобрано на конференціях і Конгресах (очолював СУМ від 25 квітня 1946 до 1949 року). Також документально це зафіксовано на листівці та виданні газета "СУМІВЕЦЬ” (обидва джерела – 1948 р.)

2. Дата офіційної реєстрації/визнання СУМу можемо вважати 6 липня 1946 року

коли відбулося засідання під проводом керівника тогочасного українського представництва – ЦПУЕН.

3. Датою створення першого осередку – СУМ в Авгсбургзі найімовірніше варто вважати 18 липня 1946 року.

На жаль ми маємо 3 дати – ще є 10 червня і 10 липня. Але оскільки щодо них є різні малі спростування, а 18 липня офіційно затверджено тогочасним проводом – ЦК СУМ у 1950 році, то через 70 років ми навряд чи можемо ґрунтовно переглянути рішення 1950-го року.

Залишаюся з сумівським привітом –

ГАРТУЙСЬ!

Святослав Липовецький
30 січня 2021 р.