Учасники чоловіч огохору Спілки Української Молоді «Воля» отримали велике за доволення відїхньогоу спіху нацьогорічному конкурсіа маторських хорів – Manchester Amateur Choral Competition (MACC).

0
471

Післятижнівтамісяцівпрактикихор, учасникиякогоздебільшогопоходять з Манчестерутаоколиць, посілидругемісцесередшістнадцятивисокоталановитихколективів.

Конкурсвідбувся в Royal Northern College of Music у суботу 26 лютого і забравразомхори з усієїВеликоїБританії.

Успішнийвиступхлопціввключаввиконанняпісень «Розпрагайте, хлопці, коні», «Повіяввітерстеповий», «Човенхитаєтся» і «Тамнагорі, намаківці».

Керівникхору «Воля» СтефанМандзійсказав: «Я бувдужегордий, щомималинагодувиступати в такомупрестижномузаліпоряд з чудовимихорами, а те, щомипосілидругемісце, булопросточудово! Я бувздивований, щасливиий і дужепишаюсятакимвеликимдосягненнямнашогохору!”

Хорвиступавназагалтрирази, з концертом у St. Peter’s Chaplaincy щедопочаткузмагання, а також у The Manchester Museum пойогозакінченні.

УчасникихоруВолябулидужезадоволеніприголомшливопозитивнимвідгукомяк з бокуглядачів, так і з бокуїхніхколег-конкурсантів. З деякими з нихвониплануютьспівпрацювати в майбутньому.

Ordsall Acapella Singers, щотакожбралиучасть у змаганні, написали у своємублозі: «Звичайно, мизаздримохору «Воля» нетількичерезбаси і тенори, алетакож і черезїхнічоботи. Їхнічервонічоботі – просточудові!»

Заразхор «Воля» готуєтьсядопоїздкидоЛьвову, запланованоїнасерпень 2017, девонибудутьвиступатинаМіжнародномуУкраїнськомуФестиваліТанцю і Культури.

Длязамовленьабощобслідкуватизаними, звертайтеся:
facebook.com/volyaukrainianchoir і @XopVolya