Двом сумівкам надано ІІ ступінь Виховника

0
389
Крайова Управа СУМ в Україні прийняла рішення  надати ІІ ступінь Виховника подругам Лесі Голик та Мар’яні Марець.

Обидві сумівки є членами Тернопільського осередку.

Подруга Мар’яна Марець працює в СУМ з 2003 року. Протягом цього часу займала різні посади у Міській Управі (Голова МУ, Головний Виховник, Скарбник, член Контрольної комісії), провадить виховну діяльність з роєм (з 2012 року), проводила та організовувала осередкові табори (2017 рік,  2015 рік,  2014 рік),  розробляла матеріали та була Головним Виховником на Всеукраїнських таборах (2008 рік, 2010 рік). Брала участь в Обміні виховників у 2010 році та участь як виховник на таборі у Великій Британії у 2017 році.

Подруга Леся Голик є дійсним та активним членом осередку з 2007 року. Протягом цього часу займала різні посади у Міській управі (Голова осередку, Головний Виховник,  Скарбник,  Секретар),  провадить виховну діяльність з роєм (з 2012 року), була Головою КВР у 2011 – 2012, 2014-2015 роки, проводила та організовувала осередкові табори (2017 рік,  2015 рік),  розробляла матеріали та була Головним Виховником на Міжосередкових та Всеукраїнських  виховно-відпочинкових та вишкільних таборах (2011 рік, 2013 рік, 2014 рік,  2015 рік, 2017 рік). Брала участь у міжкрайових Обмінах виховників у 2016 та 2017 роках.