Крайові сторінки: WORLD УКР USA CA АUS DE AR UK

Über CYM DE

ukУкраїнська

Спілка Української Молоді в Німеччині

Мета організації:

Організувати і виховувати молодь на засадах виховних ідеалів – Бог і Україна – щоб у праці над формуванням християнського і національного світогляду та морально здорової індивідуальності одиниць плекати ідейну єдність українців у цілому світі, готових працювати для добра українського народу і змагати до скріплення його державності.


Гасло СУМ:

“Бог і Україна”

Базуючись на цих найвищих ідеалах, СУМ виховує членство на принципах християнської етики і гордості за українську національну спадщину. Наголос ставиться на важливості ролі особи як громадянина держави і як члена української спільноти.


Історія СУМ у Німеччині

Крайова Управа